Wotrowska wosada swjateho Bena

Jubilej/Jubiläum 2022

Składnostnje 250. róčnicy poswjećenja cyrkwje swj. Bena we Wotrowje, wuhotuje so wot 23. do 26. junija 2022 wosadny swjedźeń ze wšelakimi zarjadowanjemi. Dokładniše informacije so pozdźišo na tutym městnje wozjewja.

Kontakt: wotrowskacyrkej250@web.de

Anlässlich des 250. Jahrestages der Kirchweihe St. Benno Ostro wird vom 23. bis zum 26. Juni 2022 ein Pfarrgemeindefest mit verschiedenen Veranstaltungen stattfinden. Genauere Informationen werden später hier veröffentlicht.

Wotrowska cyrkej 1905