Wotrowska wosada swjateho Bena

Informacije za chór

Přichodne proby (prosymy wo wobdźělenje):

Hinak hač wučinjene, njebudźe tež 19.2. žana proba!

26.2. zwučuja jenož muske hłosy

5.3. zwučuja jenož žónske hłosy

 

Přichodne wustupy:

wulki pjatk

swjedźeń swj. Bena