Wotrowska wosada swjateho Bena

Załožer našeje cyrkwje

Budyski tachant a biskop Jakub Jan Józef Wóski z Bärenstamma da w 1750tych lětach farski dom na swójske kóšty natwarić. Nimo toho spěchowaše z tójšto pjenježnymi darami twar cyrkwje. Na smjertnym łožu zawostaji Wotrowskej wosadźe wulku sumu pjenjez, kotraž so w formje załožby zapołoži. Z tutymi pjenjezami płaćachu so wšitke twarske wudawki hač do 1920tych lět.

wopon biskopa na wołtarnym blidźe

wopon biskopa na wołtarnym blidźe

K spominanju na załožerja cyrkwje, wosady a šule připrawichu na prědnjej stronje wołtarja wopon Wóskeho z pismikami: I. W. de B ST A. E. et D. B. To rěka: Jakob Wosky de Bärenstamm, Administrator ecclesiasticus et Decanus Budissinensis (serbsce: Jakub Wóski z Bärenstamma, cyrkwiny administrator a dekan eksemtneho kolegiatneho kapitla swj. Pětra w Budyšinje).

Napis na wjerchu nad wołtarnišćom poćahuje so tohorunja na Wóskeho: Srjedźa steji grjekska skrótšenka IHS, su to prěnje tři pismika grjekskeho mjena Jězus. Tamne inicialije hodźa so serbsce tak čitać: Přez hnadu swjateho japoštołskeho stoła biskop Pergamonski a administrator cyrkwje Mišnjanskeho biskopstwa we Łužicomaj 1771.

Na chorhoji na wěži cyrkwje wyše kule steji J W V B, štož su spočatne pismiki załožerja cyrkwje. Pod tutymi steji lětoličba 1772, lěto poswjećenja cyrkwje.