Wotrowska wosada swjateho Bena

Swjaty Beno

Beno narodźi so wokoło 1010 abo 1020 we wjesce blisko delnjosakskeho Hildesheima. Byrnjež so Beno jako biskop prócowaše wo diplomatiskosć, bu zapřijaty do rozestajenjow němskeho krala a pozdźišeho kejžora Heinricha IV.

Mólba swj. Bena - něhdyši wołtarny wobraz Budyskeje tachantskeje cyrkwje, wokoło 1750

swj. Beno – něhdyši wołtarny wobraz Budyskeje tachantskeje cyrkwje, wokoło 1750

z bamžom Hrjehorjom VII. wo cyrkwinskej reformje. Beno słušeše k antikejžorskej skupinje. Tohodla napołožichu jemu w lěće 1085 na Mainzskej synodźe klatwu. Nachwilnje zhubi swoje biskopstwo.

Beno zemrě we wysokej starobje po 40lětnym hamtskim času (najskerje dnja 16. junija 1106) a bu w Mišnjanskej tachantskej cyrkwi pochowany.

Biskop Witigo I. zběhny kónc 13. lětstotka jeho kosće k česći wołtarjow, na čož bě česćowanje po cyłym biskopstwje dowolene. Beno bu 1523 přez prócowanje sakskeho wjercha Jurja Brodateho wot bamža Hadriana VI. swjatoprajeny. Tójšto zarjadnišćow nosy mjeno swj. Bena. Wotrowska wosada je najstarša wosada w Němskej, kotraž je na swj. Bena poswjećena.

 

(skótšene po: http://www.bistum-dresden-meissen.de/bistum/der-bistumspatron-st.-benno/index.html)