Wotrowska wosada swjateho Bena

Wosada

Wotrowska wosada swj. Bena je ze swojimi něhdźe 500 wěriwymi najmjeńša serbska katolska wosada a leži na južnej kromje dwurěčneho teritorija we Łužicy. Srjedźišćo wosady je Wotrow. Něhdźe dwě třećinje wobydlerjow wužiwaja wšědnje serbšćinu jako maćeršćinu, wšo jedne hač doma, na puću, ze susodami, w šuli abo w cyrkwi. Serbsce rěči so nimo toho w Kašecach, Žuricach a Kanecach, zdźěla tež w Krěpjecach a Nowym Dworje. Hač na jednotliwe wuwzaća swjeća so Bože mšě jenož w serbskej rěči. Wot septembra 2010 nima naša wosada hižo swójskeho fararja. Administrator je Chróšćanski farar Měrćin Deleńk, wo dušepastyrske zastaranje pak staraja so wjacori měšnicy. Přez čestnohamtske skutkowanje wjele wosadnych wochowa sej wosada žiwe wosadne žiwjenje. K wosebitym składnosám spěwa cyrkwinski chór abo holčaca šola.

Do wosady słušeja sćěhowace wsy: Wotrow, Kanecy, Kašecy, Krěpjecy, Žuricy, Horni Wujězd, Mały Wosyk, Jědlica, Wulki Wosyk, Hłupońca, Bukowc, Nowy Dwór, Njeradecy, Ledźborecy, Panecy.

Z Wotrowskeje wosady je wušło dotal 31 měšnikow a 24 knježnow.

Swjaty Beno

Wosadna cyrkej

Stawizniski přehlad

Fararjo

Załožer našeje cyrkwje

Kěrchow

Nabožne pomniki

Nabožne nałožki