Wotrowska wosada swjateho Bena

Wozjewjenja/Vermeldungen

Wozjewjenja_Wotrow1.12.2019

Wozjewjenja we Wotrowje
na prěnjej adwentnej njedźeli, 01.12.2019

  1. Wutoru swjećimy 5:30 hodź. jutnje.

  2. Štwórtk 17:00 hodź. su šulske kemše.

  3. Prěnjowoprawjenska wučba je po planje.

  4. W Chrósćicach je dźensa 16:00 hodź. koncert skupiny Voxaccord.

Vermeldungen in Ostro
am ersten Adventssonntag, 01.12.2019

  1. Am Dienstag ist um 5:30 Uhr Roratemesse.

  2. Donnerstag 17:00 Uhr ist Kindermesse.

  3. Erstkommunionunterricht ist nach Plan.

  4. In Crostwitz ist heute ein Konzert der Gruppe Voxaccord.

Wozjewjenja_Wotrow24.11.2019

Wozjewjenja_Wotrow17.11.2019