Wotrowska wosada swjateho Bena

Wozjewjenja/Vermeldungen

Wozjewjenja_Wotrow23.02.2020

Wozjewjenja we Wotrowje
na 7. přezlětnej njedźeli, dnja 23.2.2020

1. Dźensa je nyšpor w 14:00 hodź.

2. Přichodnu njedźelu je zběrka za wosadu postajena.

3. Štwórtk započina so firmowanska wučba w našej wosadźe. Młodostni zetkaja so 17:00 hodź. w cyrkwi.

4. Póstne prědowanje změje pjatk knjez farar dr. Daniel Dzikiewicz z Chrósćic. Do kemši je přiležnosć k swjatej spowědźi. Přehlad widźiće w Katolskim Posole.

Vermeldungen in Ostro
am 7. Sonntag im Jahreskreis, dem 23.2.2020

1. Heute ist Andacht um 14:00 Uhr.

2. Die Kollekte nächsten Sonntag ist für die Pfarrgemeinde bestimmt.

3. Am Donnerstag beginnt die Firmvorbereitung. Die Jugendlichen treffen sich um 17:00 Uhr in der Kirche.

4. Die erste Fastenpredigt hat am Freitag Herr Pfarrer Dr. Daniel Dzikiewicz aus Crostwitz.

Wozjewjenja_Wotrow16.02.2020

Wozjewjenja_Wotrow09.02.2020