Wotrowska wosada swjateho Bena

Wozjewjenja/Vermeldungen

Stream

Linki za streamowane kemše

Wozjewjenja

Wozjewjenja_Wotrow_6.4.2024

Wozjewjenja_Wotrow14.04.2024

Wozjewjenja we Wotrowje
na 3. jutrownej njedźeli, dnja 14.04.2024

  1. Róžowc modlimy so wutoru a pjatk do kemši.
  2. Dźensa nyšpor
  3. Přichodny pjatk po kemšach su wšitke rjedźerki farskeje cyrkwje, kaž tež dalši zajimcy na dźakny wječor z přednoškom wo swětowym zetkanju młodźiny w Lisabonje na faru přeprošeni.
  4. Zběrka přichodnu njedźelu na kemšach je za wukubłanje měšnikow postajena.

Vermeldungen in Ostro
am 3. Ostersonntag, den 14.04.2024

  1. Rosenkranzgebet ist Dienstag und Freitag vor der Hl. Messe.
  2. Heute ist keine Andacht.
  3. Nächsten Freitag nach der Hl. Messe sind alle Kirchenreinigungsfrauen, sowie weitere Interessenten zum Dankabend mit Vortrag über den Weltjugendtag in Lissabon ins Pfarrhaus eingeladen.
  4. Die Kollekte am nächsten Sonntag im Gottesdienst ist für die Priesterausbildung bestimmt.