Wotrowska wosada swjateho Bena

Wozjewjenja/Vermeldungen

Wozjewjenja_Wotrow16.09.2018

Wozjewjenja we Wotrowje
na 24. přezlětnej njedźeli, 16.09.2018

 1. Dźensa po kemšach pokročujemy z wjesnym swjedźenjom, tohodla dźensa nyšpor njeje. Přichodny tydźeń budźe nyšpor z duchownym.

 2. Cyrkwinski chór zwučuje póndźelu w 19.30 hodź. w cyrkwi.

 3. Přichodny tydźeń su młodźinske kemše.

 4. Domchowanka swjeći so we Wotrowje njedźelu, 30. septembra. K tomu njech dźěći korbik z płodami do cyrkwje sobu přinjesu.

 5. Wutoru je rańša Boža mša we 8 hodź.; do toho modli so wo duchowny dorost.

 6. Pjatk je prěnjowoprawjenska wučba w 16.30 hodź. na farje.

 7. Zběrka přichodnu njedźelu je za caritas postajena.

 8. Pod hesłom: „Boži Duch wožiwja“ so eksercicije za Serbow w Drježdźanach Wysokich Dubach, wot 09.11. do 11.11. přewjedu. Přizjewjenja přijimuje farski běrow abo Dom we Wysokich Dubach.

Vermeldungen in Ostro
am 24. Sonntag im Jahreskreis, 16.09.2018

 1. Heute ist keine Andacht.

 2. Der Kirchenchor probt Montag um 19.30 Uhr in der Kirche.

 3. Am nächsten Sonntag ist Jugendmesse.

 4. Erntedankfest feiern wir in Ostro am 30. September. Unsere Kinder sind eingeladen ein Körbchen mit Früchten in die Kirche zu bringen.

 5. Am Dienstag ist um 8 Uhr Frühmesse.

 6. Der Erstkommunionsunterricht ist am Freitag um 16.30 Uhr im Pfarrhaus.

 7. Die Kollekte nächsten Sonntag ist für die Caritas bestimmt.

 8. Unter dem Motto „Gottes Geist belebt“ werden die Exerzitien in sorbischer Sprache im Haus HohenEichen vom 9.-11.11. durchgeführt. Anmeldungen sind im Haus oder im Pfarrbüro möglich.

Wozjewjenja_Wotrow 09.09.2018

Wozjewjenja_Wotrow02.09.2018