Wotrowska wosada swjateho Bena

Wozjewjenja/Vermeldungen

Wozjewjenja_Wotrow19.11.2017

Wozjewjenja we Wotrowje, dnja 19.11.2017

 1. Dźensa je nyšpor bjez duchowneho.

 2. Přichodnu njedźelu su w našej farskej cyrkwi modlerske hodźiny po sćěhowacym rjedźe:
  10:00 hodź. za wonkowne wsy
  11:00 hodź. za dźěći
  12:00 hodź. za młodźinu
  13:00 hodź. w němskej rěči
  14:00 hodź. za wjesnych dorosćenych
  15:00 hodź. je zakónčacy nyšpor z měšnikom.
  Prosymy wěriwych, wosebje tež dźěći a młodostnych so bohaće na modlerskich hodźinach wobdźělić.

 3. Přichodnu njedźelu po zakónčacym nyšporje (wot 15.30 hodź.) su zajimcy wutrobnje přeprošeni na adwentne paslenje ze zhromadnym kofejpićom do stareje šule.

 4. Cyrkwinski chór zwučuje póndźelu w 19:30 hodź.

 5. Wosadna rada zetka so wutoru w 19:30 hodź. na farje.

 6. Ekumeniska pobožnosć w Tuchorskim lěsu budźe srjedu w 10:00 hodź.

 7. Pjatk po wječornych kemšach je w Chrósćicach na farje křćeńske zrěčenje.

 8. Kolekta přichodnu njedźelu je za caritas postajena.

Vermeldungen in Ostro, am 19.11.2017

 1. Heute ist Andacht ohne Geistlichen.

 2. Nächsten Sonntag sind in unserer Kirche Anbetungsstunden vor dem Allerheiligsten in gewohnter Weise. Die Anbetungsstunde in deutscher Sprache ist um 13:00 Uhr, die Schlussandacht ist um 15:00 Uhr.

 3. Nächsten Sonntag nach der Schlussandacht (ab ca. 15:30 Uhr) sind alle Interessenten in die Alte Schule zum Adventsbasteln und gemeinsamen Kaffeetrinken eingeladen.

 4. Der Kirchenchor probt am Montag um 19:30 Uhr.

 5. Der Pfarrgemeinderat trifft sich am Dienstag um 19:30 Uhr im Pfarrhaus.

 6. Am Buß- und Bettag sind die Gläubigen zu einer ökumenischen Andacht um 10 Uhr in den Taucherwald eingeladen.

 7. Am Freitag ist nach dem Abendgottesdienst Taufgespräch für den nächsten Monat im Crostwitzer Pfarrhaus.

 8. Die Kollekte am nächsten Sonntag ist für die Caritas bestimmt.

Wozjewjenja_Wotrow12.11.2017