Wotrowska wosada swjateho Bena

Wozjewjenja/Vermeldungen

Wozjewjenja_Wotrow27.05.2018

Wozjewjenja we Wotrowje
na njedźeli Swjateje Trojicy, 27.05.2018

 1. Dźensa je mejski nyšpor w 19 hodź. z chórom a duchownym.

 2. Wutoru je rańša Boža mša we 8 hodź.; do toho modli so wo duchowny dorost.

 3. Cyrkwinski chór zwučuje póndźelu w 19.30 hodź.

 4. Srjedu je mejski nyšpor w 19 hodź.

 5. Štwórtk je Wysoki swjedźeń Ćěła a kreje Chrystusoweje, Bože ćěło. Kemše su dopołdnja w 9:00 hodź. z procesjónom. Eucharistiski nyšpor z procesjónom je w 14:00 hodź. Samsny porjad je njedźelu. Prosymy žony a holcy so narodnu drastu zwoblěkać. Dale prosymy wo wupyšenje wsy a procesionskeho puća po zwučenym wašnju.

 6. Zběrka přichodnu njedźelu je za wosadu postajena.

 7. Skarament swjateje křćeńcy spožći so sobotu dźěšću Jaro Raab z Wotrowa.

Vermeldungen in Ostro
am Dreifaltigkeitssonntag, 27.05.2018

 1. Heute ist um 19 Uhr Maiandacht mit Chor und Geistlichem.

 2. Am Dienstag ist um 8 Uhr Frühmesse.

 3. Der Kirchenchor probt am Montag um 19.30 Uhr.

 4. Am Mittwoch ist um 19 Uhr Maiandacht.

 5. Am Donnerstag feiern wir das Hochfest des Leibes und des Blutes Christi, Fronleichnam. Hl. Messe ist um 9:00 Uhr mit Prozession.
  Die Fronleichnamsandacht mit Prozession beginnt um 14:00 Uhr. Am Sonntag gilt die gleiche Ordnung.
  Wir bitten um festliche Kleidung (sorbische Tracht) und um Ausschmückung des Dorfes in üblicher Weise.

 6. Die Kollekte am nächsten Sonntag ist für unsere Pfarrgemeinde bestimmt.

 7. Das Sakrament der Taufe wird gespendet am Samstag Jaro Raab aus Ostro.

Wozjewjenja_Wotrow20.05.2018

Wozjewjenja_Wotrow13.5.2018