Wotrowska wosada swjateho Bena

Wozjewjenja/Vermeldungen

Wozjewjenja_Wotrow14.07.2019

Wozjewjenja we Wotrowje
na 15. přezlětnej njedźeli, dnja 14.07.2019

  1. W juliju a w awgusće nyšpory njejsu.

  2. Zběrka je přichodnu njedźelu za wosadu postajena.

  3. Intencije za přichodne połlěto přijimuja so pjatk wot 16:00 hodź.

  4. Wšitcy Krupčanscy puntnicy zetkaja so přichodnu njedźelu k nyšporej a zhromadźiznje w 14:00 hodź. w Chrósćicach.

Vermeldungen in Ostro
am 15. Sonntag im Jahreskreis, 14.07.2019

  1. Im Juli und August sind keine Andachten.

  2. Die Kollekte nächste Woche ist für die Pfarrgemeinde bestimmt.

  3. Messintentionen für das nächste Halbjahr werden am Freitag ab 16:00 Uhr angenommen.

  4. Alle Krupkawallfahrer treffen sich am nächsten Sonntag zur Andacht und Versammlung in Crostwitz.

Wozjewjenja_Wotrow 07.07.2019