Wotrowska wosada swjateho Bena

Wozjewjenja/Vermeldungen

Terminy/Termine

Stream

Linki za streamowane kemše

Don Boskowy dom

link na internetnu stronu Don Boskoweho domu k přizjewjenju za

Wozjewjenja

Wozjewjenja_Wotrow20.11.2022

Wozjewjenja_Wotrow27.11.2022

Wozjewjenja we Wotrowje
na prěnjej adwentnej njedźeli, 27.11.2022

 1. Dźensa je prěni adwentny nyšpor (bjez duchowneho).
 2. Prěnjowoprawjenska wučba je po planje.
 3. Štwórtk, 1.12., 19:00 hodź., přeprošuje knjez Sperling ze Smječkec wo “Cisterciensach a klóštrje w Oseku”. Přednošk poskići so na žurli farskeje wikarije w Pančicach-Kukowje.
 4. Kemše přichodnu njedźelu budu jako swójbne wuhotowane.
 5. Zběrka přichodny tydźeń je biskopska: za Cartias postajena.
 6. Adwentnička dekantneje młodźiny: decembra 14:00 hodź. we Wotrowje. Nyšpor wuhotuje chór serbskeho gymnazija z Budyšina.
 7. Dalše wozjewjenja dekanatneho dušepastyrstwa wučitajće prošu z wuwěžka.

Vermeldungen in Ostro
am ersten Adventssonntag, 27.11.2022

 1. Heute 14:00 Uhr ist erste Adventsandacht (ohne Geistlichen).
 2. Der Erstkommunionunterricht ist nach Plan.
 3. Donnerstag 19:00 Uhr hält Herr Sperling aus Schmeckwitz in der Pfarrvikarie Panschwitz-Kuckau einen Vortrag über „Die Zisterzienser und das Kloster in Osek“.
 4. Nächsten Sonntag wird die Messe besonders für Familien gestaltet sein.
 5. Nächsten Sonntag ist Bistumskollekte für die Caritas.
 6. Adventsfeier der Dekanatsjugend: 4.12. 14:00 Uhr in Ostro. Die Andacht wird gestaltet vom Chor des sorb. Gymnasiums aus Bautzen.
 7. Weitere Vermeldungen der Dekanatsjugendseelsorge: Siehe Aushang.