Wotrowska wosada swjateho Bena

Wozjewjenja/Vermeldungen

Rjadowanje k dodźerženju infekciskeho škita we Wotrowje

Hladajo na nowe postajenja biskopstwa a na wulkosć našeje cyrkwje wostanje wobdźělenje na kemšach – wosebje njedźelu – wobmjezowanje. Rjadowanje namakaće tu Corona_Koncept_Wotrow_29_1_2021

Einhaltung des Infektionsschutzes in Ostro

Auf Grund der neuen Vorgaben vom Bistum und der Größe unserer Kirche bleibt die Teilnahme an den Gottesdiensten – vor allem am Sonntag – weiterhin begrenzt. Die neue Regelung dazu finden Sie hier: Corona_Koncept_Wotrow_29_1_2021

Linki za streamowane kemše

pokiwy k póstnemu časej za swójby a dorosćenych

Wozjewjenja_Wotrow 28.2.

Wozjewjenja we Wotrowje na druhej póstnej njedźeli, dnja 28.02.2021

 1. We wšitkich cyrkwjach a kapałkach biskopstwa maja so hygieniske předpisy dodźeržeć. Bjez maski njeje wopyt kemšow dowoleny; wot nětka dyrbi to znajmjeńša op abo ffp2 maska być. Wěstotny wotstawk 1,5 metrow ma so dodźeržeć. Kóždy kemšer so do lisćiny zapisa.
 2. Dźensa 14:00 hodź. su we Wotrowje druhe njedźelske kemše.
 3. Serbske kemše online přenjesu so 9:00 hodź. z Chrósćic. Přehlad a linki su na Chróšćanskej wosadnej homepage podate.
 4. Swjaty róžowc modlimy so wutoru a pjatk do kemši.
 5. Křižowy puć modlimy so srjedu 18:00 hodź.
 6. Štwórtk 17:00 hodź. su šulske kemše.
 7. Pjatk je póstne prědowanje. Prědar jej farar Michał Nawka. Do kemši je swjata spowědź.
 8. Kolekta přichodnu njedźelu je za wosadu postajena.
 9. Dekanatna młodźina je sobotu 20:00 hodź. do Chrósćic na póstnu vesper přeprošena.
 10. Někotre intencije za prěnje połlěto na wutorach a štwórtkach su hišće swobodne a móža so w farskim běrowje skazać.
 11. Naša wosada je w aprylu na rjedźe nabožne słowo k dnjej w serbskim rozhłosu wuhotować. Zajimcy njech so pola knjeni Škodźineje přizjewja. Zapłać Bóh.

Vermeldungen in Ostro
am zweiten Fastensonntag, 28.02.2021

 1. In allen Kirchen und Kapellen unseres Bistums gelten Corona-Schutz-Vorschriften. Ohne OP- oder FFP2-Maske ist der Gottesdienstbesuch nicht erlaubt. Sicherheitsabstand von 1,5m ist einzuhalten. Gottesdienstbesucher tragen sich in die Teilnehmerliste am Eingang ein.
 2. Heute um 14:00 Uhr ist die zweite Sonntagsmesse.
 3. Eine Hl. Messe in sorbischer Sprache wird aus Crostwitz übertragen. Den Link dazu finden Sie auf der Homepage der Pfarrei Crostwitz. Eine Übersicht zu Gottesdiensten in deutscher Sprache finden sie auf der Bistumshomepage.
 4. Rosenkranzgebet ist am Dienstag und Freitag jeweils vor dem Gottesdienst.
 5. Den Kreuzweg beten wir Mittwoch 18:00 Uhr.
 6. Schulkindergottesdienst ist am Donnerstag um 17:00 Uhr.
 7. Am Freitag ist Fastenpredigt. Prediger ist Pfarrer Michał Nawka. Vor der Hl. Messe ist Beichtgelegenheit.
 8. Am Samstag ist die Dekanatsjugend um 20:00 Uhr zur Fastenvesper nach Crostwitz eingeladen.
 9. Die Kollekte nächsten Sonntag ist für die Pfarrgemeinde bestimmt.
 10. Einige Messintentionen für das erste Halbjahr an Dienstagen und Donnerstagen sind noch frei und können im Pfarrbüro bestellt werden.