Wotrowska wosada swjateho Bena

Wozjewjenja/Vermeldungen

Wozjewjenja_Wotrow10.12.2017

Wozjewjenja we Wotrowje

na druhej adwentnej njedźeli, dnja 10.12.2017

 1. Dźensa je nyšpor z duchownym.

 2. Cyrkwinski chór zwučuje póndźelu w 19.30 hodź.

 3. Jitnje swjeća so wutoru rano w 5.30 hodź. Po tym su seniorojo kaž tež wšitcy druzy wěriwi wutrobnje na zhromadnu snědań na faru přeprošeni.

 4. Na dopołdnišich kemšach wutoru, 26. decembra 2016, njech dźěći sobu přinjesu swój hodowny wopor; za to su paslenske łopjena zady na blidku wupołožene.

 5. Adwentnička serbskich młodostnych je dźensa w Njebjelčicach. Započatk je w 14 hodź. z nyšporom w cyrkwi, kotryž wuhotuje chór 1. serbskeje kulturneje brigady. Po nyšporje zetkamy so w „Bjesadźe“ w tak mjenowanej dźiwadłowej kofejowni, w kotrejž zahraje nam Měrko Brankačk „Hodownu stawiznu“ po Charlesu Dickensu. Dźiwadło je za wšitkich zajimcow přistupne. Zastup je za młodostnych darmotny.

 6. Přizjewjenja za seminary k přihotej na mandźelstwo přijimuja so pisomnje hač do 19. januara 2018 w Dekanatnym dušepastyrstwje we Worklecach. Terminy widźiće we wuwěšku, formulary wuleža zady.

 7. Sakrament swjateje křćeńcy spožći so sobotu dźěšću Mathilda Bulankec z Wudworja.

 8. Kolekta přichodnu njedźelu je za wosadu postajena. Kemše budu za swójby a dźěći wuhotowane.

 9. Přizjewjenja za jězbu do Mnichowa a Dachawa so hišće hač do srjedy we Worklecach přijimuja.

Vermeldungen in Ostro

am zweiten Adventssonntag, dem 10.12.2017

 1. Der Kirchenchor probt am Montag um 19.30 Uhr.

 2. Die Roratemesse feiern wir Dienstag um 5.30 Uhr. Danach sind die Senioren und alle anderen Gläubigen zum gemeinsamen Frühstück ins Pfarrhaus eingeladen.

 3. Am zweiten Weihnachtsfeiertag können die Kinder ihr Weihnachtsopfer mitbringen. Bastelbögen liegen aus.

 4. Die diesjährige Adventsfeier für sorbische Jugendlich findet heute in Nebelschütz statt. Beginn ist um 14 Uhr in der Kirche mit einer Andacht, die die 1. sorbische Kulturbrigade gestaltet. Anschließend ist Treff in der “Bjesada”.

 5. Anmeldungen für die Eheseminare 2018 bitte bis zum 18. Januar in der Dekanatsstelle für Jugendseelsorge in Räckelwitz abgeben.

 6. Das Sakrament der Taufe empfängt am Samstag Mathilda Bulang aus Höflein.

 7. Die Kollekte am nächsten Sonntag ist für unsere Pfarrgemeinde bestimmt. Der Gottesdienst wird für Kinder und Familien gestaltet sein.

 8. Für den Jugendausflug nach Dauchau und München sind die Anmeldungen noch bis Mittwoch in Räckelwitz möglich.

Wozjewjenja_Wotrow3.12.