Wotrowska wosada swjateho Bena

Wozjewjenja/Vermeldungen

Wozjewjenja_Wotrow13.10.2019

Wozjewjenja we Wotrowje
na 28. přezlětnej njedźeli, dnja 13.10.2019

  1. Dźensa je nyšpor z duchownym.

  2. Wutoru su rańše kemše we wosmich, do toho modli so wo duchowny dorost.

  3. Srjedu 18:00 hodź. modlimy so róžowc.

  4. Šulske kemše a prěnjowoprawjenska wučba za čas prózdnin njejsu.

  5. Přichodnu njedźelu swjećimy našu kermušu hromadźe z přiwzaćom ministrantow. Popołdnju w 14 hodź. budźe kermušny nyšpor z duchownym. Zběrka přichodnu njedźelu je za naš Boži dom postajena.

Vermeldungen in Ostro
am 28. Sonntag im Jahreskreis, 13.10.2019

  1. Heute ist Andacht mit Geistlichem.

  2. Am Dienstag ist Hl. Messe um 8:00 Uhr.

  3. Rosenkranzgebet: Mittwoch 18:00 Uhr.

  4. Schulkindergottesdienst und Erstkommunionunterricht finden in den Ferien nicht statt.

  5. Am nächsten Sonntag feiern wir das Kirchweihfest – die Kirmes. Um 14 Uhr ist Andacht. Die Kollekte erbitten wir für unser Gotteshaus.

Wozjewjenja_Wotrow 06.10.201

Wozjewjenja_Wotrow29.09.2019