Wotrowska wosada swjateho Bena

Wozjewjenja/Vermeldungen

Wotnětka wotměwaja so zwučowanja cyrkwinskeho chora a dźěćaceje šole kaž tež prěnjowoprawjenska wučba w starej šuli na prěnim poschodźe. Wjesna rada přewostaji wosadźe za čas přetwara farskeho domu rumnosć napřećo młodźinskeho kluba; přistup do twarjenja je wotzady. Seniorowe dopołdnja budu wot nowembra tohorunja w starej šuli, a to w delnjej swjedźenskej rumnosći.

Ab sofort finden die Proben des Kirchenchors und der Schola sowie der Erstkommunionsunterrichts im ersten Stock der alten Schule statt. Der Ortschaftsrat überlässt der Pfarrgemeinde für die Zeit des Umbaus einen Raum gegenüber des Jugendklubs; der Zugang befindet sich hinter dem Gebäude. Die Seniorenvormittage finden ab November ebenfalls in der alten Schule statt, jedoch im Erdgeschoss im Festraum.

Wozjewjenja_Wotrow09.12.2018

Wozjewjenja we Wotrowje
na druhej adwentnej njedźeli, 09.12.2018

 1. Dźensa w 14.30 wuhotuje Pančanska šula „Šula Ćišinskeho“ swój tradicionelny adwentny koncert w našej wosadnej cyrkwi. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

 2. Cyrkwinski chór tutón tydźeń njezwučuje.

 3. Jitnje swjeća so wutoru rano w 5.30 hodz. Po tym su seniorojo kaž tež wšitcy druzy wěriwi wutrobnje na zhromadnu snědań do stareje šule přeprošeni.

 4. Młodostni su dźensa na adwentničku do Baćonja přeprošeni. Spočatk je 14:00 hodź. Spěwa chór 1. serbskeje kulturneje brigady.

 5. Pjatk w 16.30 hodź. je prěnjowoprawjenska wučba w starej šuli.

 6. Kolekta přichodnu njedźelu je za wosadu postajena.

 7. Sobotu w 15:00 hdoź. je přiležnosć k swjatej spowědźi w farskej cyrkwi.

 8. Naša wosada wuhotuje w januarje słowo k dnjej w serbskim rozhłosu. Zajimcy njech so prošu pola Moniki Škodźineje přizjewja.

 9. Sakrament swjateje křćeńcy spožći so njedźelu Kilianej Wjence z Wotrowa.

Vermeldungen in Ostro
am 2. Adventssonntag, 09.12.2018

 1. Heute um 14.30 Uhr veranstaltet die Panschwitzer Grundschule ihr traditionelles Adventskonzert in unserer Pfarrkirche.

 2. Diese Woche ist keine Kirchenchorprobe.

 3. Die Roratemesse feiern wir am Dienstag um 5.30 Uhr. Danach sind die Senioren und alle anderen Gläubigen zu einem gemeinsamen Frühstück in die alte Schule eingeladen.

 4. Heute um 14:00 Uhr ist Adventsandacht der sorbischen Jugend in Storcha. Es singt der Chor des sorb. Gymnasiums Bautzen.

 5. Am Freitag ist Erstkommunionsunterricht um 16.30 Uhr in der alten Schule.

 6. Die Kollekte nächsten Sonntag ist für die Pfarrgemeinde bestimmt.

 7. Am Samstag um 15:00 Uhr ist Beichtgelegenheit in der Pfarrkirche.

 8. Das Sakrament der Hl. Taufe wird gespendet am Sonntag Kilian Wenk aus Ostro.

 9. Unsere Pfarrgemeinde ist im Januar mit der Gestaltung der Rubrik “Das religiöse Wort zum Tag” im Sorbischen Rundfunk an der Reihe. Interessenten melden sich bitte bei Frau Monika Schkoda.