Wotrowska wosada swjateho Bena

Wozjewjenja/Vermeldungen

Wozjewjenja_Wotrow18.03.2018

Wozjewjenja we Wotrowje

na 5. póstnej njedźeli, 18.03.2018

 1. Dźensa modlimy so w 14 hodź. a srjedu w 18 hodź. křižowy puć

 2. Cyrkwinski chór zwučuje póndźelu w 19.30 hodź.

 3. Wutoru je rańša Boža mša we 8 hodź.; do toho modli so wo duchowny dorost.

 4. Kolekta přichodnu njedźelu je za swjaty kraj postajena.

 5. Cyrkwinska rada zetka so pjatk w 17:00 hodź. na Wotrowskej farje.

 6. Póstne prědowanje změje pjatk wječor knjez farar Šćěpan Delan.

 7. Pjatk, 23. měrca budźe wot 13 hodź. wulke rjedźenje cyrkwje. Prosymy wo bohate wobdźělenje.

 8. Přidatna swjata spowědź we Wotrowje je sobotu w 15:00 hodź. (f. Anders).

 9. Młodźina modli so křižowy puć 25.3. w 14:00 hodź. w Ralbicach.

 10. Póstny wopor młodźiny zběra so lětsa za Kubłanje młodych žonow a maćerjow w Ifakara/Tanzanija. Wobalki leža we wěži.

 11. Bołmončku započnje so Boža mša poł hodźiny prjedy, potajkim w 8:30 hodź.

 12. Bołmončku su w 15:00 hodź. wšitke swójby na wosebity křižowy puć přeprošene. Po tym je swójbne popołdnjo na farje. Štóž móže, njech přinjese kofej abo tykanc sobu.

 13. Prosymy wo to, zo bychu so wšitke dojutrowne dźěła na kěrchowje w tutym tydźenju dozhotowili. Wotpadki prosymy sobu domoj wzać.

 14. Prosymy našich senjorow a wšitkich, kotřiž cyrkwiny dawk njepłaća, swój dobrowólny lětny cyrkwinski pjenjez na lěto 2018 wotedać. Za to su we wěži listowe wobalki přihotowane.

Vermeldungen in Ostro

am 5. Fastensonntag, 18.03.2018

 1. Heute um 14 Uhr und am Mittwoch um 18 Uhr ist Kreuzwegandacht.

 2. Kirchenchorprobe ist am Montag um 19.30 Uhr.

 3. Am Dienstag ist um 8 Uhr Frühmesse.

 4. Alle Gläubigen sind herzlich zur Fastenpredigt am Freitag eingeladen. Prediger ist Pfarrer Stephan Delan aus Ralbitz.

 5. Die Kollekte am nächsten Sonntag ist für das Hl. Land bestimmt.

 6. Am Freitag, dem 23. März, findet die jährliche Großreinigung der Kirche statt. Wir bitte um große Beteiligung.

 7. Der Kirchenrat trifft sich am Freitag um 17:00 Uhr im Ostroer Pfarrhaus.

 8. Einen zusätzlichen Beichttermin gibt es am Samstag um 15:00 Uhr (Pfr. Anders).

 9. Den Kreuzweg betet die Jugend am 25.3. um 14:00 Uhr in Ralbitz.

 10. Das Fastenopfer der Jugend wird dieses Jahr für die Ausbildung junger Frauen und Mütter in Ifakara/Tansania gesammelt. Umschläge liegen im Haupteingang.

 11. Am Palmsonntag beginnt die Hl. Messe bereits um 8:30 Uhr.

 12. Der Familienkreuzweg ist Palmsonntag um 15:00 Uhr. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen im Pfarrhaus.

 13. Mit Blick auf das Osterfest bitten wir, alle Arbeiten auf dem Friedhof in dieser Woche abzuschließen. Denken sie bitte daran, angefallene Abfälle mit nach Hause zu nehmen.

 14. Wir bitten alle Rentner und diejenigen, die keine Kirchensteuer bezahlen um einen freiwilligen Beitrag für unsere Pfarrei. Briefumschläge sind im Haupteingang vorbereitet.

Wozjewjenja_Wotrow11.03.2018