Wotrowska wosada swjateho Bena

Wozjewjenja/Vermeldungen

Rjadowanje k dodźerženju infekciskeho škita we Wotrowje

Hladajo na nowe postajenja biskopstwa a na wulkosć našeje cyrkwje wostanje wobdźělenje na kemšach – wosebje njedźelu – wobmjezowanje. Rjadowanje namakaće tu Wozjewjenje 2020-05-10_nowe rjadowanje.

Einhaltung des Infektionsschutzes in Ostro

Auf Grund der neuen Vorgaben vom Bistum und der Größe unserer Kirche bleibt die Teilnahme an den Gottesdiensten – vor allem am Sonntag – weiterhin begrenzt. Die neue Regelung dazu finden Sie hier: Wozjewjenje 2020-05-10_nowe rjadowanje

Wozjewjenja we Wotrowje
na 7. jutrownej njedźeli, dnja 24.05.2020

 1. Kemše su zaso we wjetšich skupinach móžne. Dowolene městna w cyrkwi, někak 44, su woznamjenjene. Přechodnje su tohodla tež w 14:00 hodź. we Wotrowje njedźelske kemše. Tutu njedźelu su dopołdnja wosebje přeprošeni Wotrowčenjo a popołdnju wěriwi z wonkownych wsow. Swjatki zaso nawopak. Wosoby ze samsneje domjacnosće smědźa so zhromadnje do ławki sydnyć.
  K swjatemu woprawjenju přistupi kóždy po swojim rozsudźe. Škitna sćěna je přihotowana. Při zachodźe steji desinfekcija za ruce.
 2. Srjedu 18:00 hodź. je mejski nyšpor.
 3. Štwórtk 17:00 hodź. su šulske kemše.
 4. K přihotej na wysoki swjedźeń swjatkow modlimy so wšědnje dźewjatnicu wo sydom darow Ducha Swjateho (wos. str. 283, čo 29).
 5. Zběrka přichodnu njedźelu je za biskopski skutk Renovabis. Darowanske wobalki su přihotowane.
 6. Domawobstaranja su zaso móžne. Prosymy wo přizjewjenje pola knjeza kapłana.
 7. Pjatk wječor křćeńske zrěčenje njeje. Prosymy staršich sebi z knjezom fararjom wosobinski termin dojednać.
 8. Farski zarjad w Chrósćicach je wutoru a štwórtk wotewrjeny, wutoru stajnje wot 10 do 12 hodź. a štwórtk wot 14 do 18 hodź. Prosymy pak wo přizjewjenje a zaklinkanje při durjach. Farski dom wostanje dale zamknjeny.

Vermeldungen in Ostro
am 7. Ostersonntag, dem 24.05.2020

 1. Gottesdienste sind wieder in größeren Gruppen erlaubt. Die belegbaren Plätze sind markiert. In unserer pfarrkirche sind etwa 44 Sitzplätze. Daher wird es Sonntag auch um 14:00 Uhr einen Sonntagsgottesdienst geben. Diesen Sonntag bitten wir um folgende Verteilung: Vorrmittags die Gläubigen der umliegenden Dörfer, nachmittags die Gläubigen aus Ostro. Nächsten Sonntag umgekehrt. Die Gläubigen aus einem Haushalt mögen sich bitte zusammensetzen. Zur Kommunion tritt jeder nach eigener Überlegung hinzu. Eine Schutzwand ist vorbereitet.
 2. Am Mittwach 18:00 Uhr ist Maiandacht.
 3. Am Donnerstag ist Schulkindergottesdienst um 17:00 Uhr.
 4. Zur Vorbereitung auf das Pfingstfest beten wir täglich die Novene zum Hl. Geist.
 5. Die Kollekte nächsten Sonntag ist für das Bischöfliche Hilfswerk Renovabis bestimmt. Spendentüten sind vorbereitet.
 6. Das Taufgespräch am Freitag findet nicht statt. Wir bitten die Eltern einen persönlichen Termin mit dem Pfarrer zu vereinbaren.
 7. Hauskommunion ist wieder möglich. Wir bitten um Anmeldung bei Herrn Kaplan.
 8. Das Pfarrbüro in Crostwitz ist für angemeldete Besucher wieder geöffnet, Dienstag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr, Donnerstag zwischen 14:00 und 18:00 Uhr. Wir bitten die Klingel zu benutzen, denn das Pfarrhaus bleibt weiterhin geschlossen.

Wozjewjenja_Wotrow24.05.2020

Linki na livestream serbskorěčnych Božich mšow

Tute namakaće stajnje aktualne na stronje Katolskeho Posoła.

Modlitwa a kemše w „času corona“

Mamy naše zwučenosće změnić a zamóžemy to tež. Njerěka to, zo njesměmy so wjace modlić, ně nawopak. Je trěbne, zo so runje nětko modlimy a rozpominamy. So schadźować je tež duchownje a dušinje móžno. Móžemy być duchownje zwjazani a w zhromadnosći, tež hdyž njejsmy na samsnym městnje. Tuž wužijmy móžnosć w zwučenych kemšacych a nyšporowych časach k domjacej modlitwje křižoweho puća, litanije abo pobožnosće.

Prošu wobkedźbujće tež dalše wozjewjenja na stronje Chróšćanskeje wosady, na biskopskej internetnej stronje abo na stronje krajnoradneho zarjada.