Wotrowska wosada swjateho Bena

Firmowanje/Firmung 2023

Firmowanje we Wotrowskej wosadźe budźe njedźelu 29.10.2023. Kemše budu w 9:00 hodź. z biskopom Heinrichom Timmereversom.

Firmowanska wučba započnje so po Božim spěću wutoru 23.5., w 17:00 hodź. na farje dwutydźeńsce.
Dalše terminy wučby su: 23.5., 6.6., 20.6., 4.7., prózdniny, 5.9., 19.9. a 17.10.
Zwučowanje a swjata spowědź budźetej štwórtk, 26.10., w 18:00 hodź. w cyrkwi.

Přeprošujemy wšitkich šulerjow nětčišich 8., 9. a 10. šulskich lětnikow so na firmowanskej wučbje wobdźělić a sakrament swjateho firmowanja přijimać.

Prosymy tule zapołožene přizjewjenje za firmowansku wučbu dele sćahnyć a hač do 22.2. na farje w Chrósćicach wotedać (póšta abo digitalnje). formular za přizjewjenje za firmowansku wučbu

Informacije za firmujomnych /Informationen für die Firmbewerber

Přeprošenje na firmowansku wučbu, lubi šulerjo lětnikow 8,9 a 10,

jako małe dźěćo bu křćeny/a. Z toho časa přisłušeš Jězusej Chrystusej a jeho cyrkwi. Staršej stej so tehdy za Twoju křćeńcu rozsudźiłoj. Z tym staj so zawjazałoj, Tebje we wěrje kubłać a Tebi zeznaće wěry zmóžnić. Wuzwoliłoj staj Tebi kmótřow, woni su slubili staršeju podpěrać a wo Twoje kubłanje we wěrje so sobu starosćić.
Mjeztym sy dorostł/a. Maš swójske nazhonjenja z wěru, křesćanstwom a cyrkwju.
Nětk je přišoł čas přisłušnosć k cyrkwi wudospołnić. Bórze změješ składnosć swjaty sakrament firmowanja přijimać. Bóh sam chce Će ze swojej hnadu, Duchom Swjatym, wobdarić a Ty směš ju přijimać.
Biskop budźe Tebje z chrizamom wožałbować. Kaž něhdy japoštołow chce sakrament Tebje posylnjeć, zo by z mocy Ducha Swjateho móhł žiwy/a być a we swěće skutkować. Při tym móže Ći wot Tebje wuzwoleny/a kmótr/a być z pomocu.
Z tym přeprošujemy Tebje na přihot za spožčenje tutoho sakramenta.
Wjeselimy so na Tebje. Wobdźěl so na zarjadowanjach za firmujomnych a za młodźinu (terminy dekanatneje młodźiny namakaš na pódla zapołoženym plakaće) a wopytaj Bože słužby.
Nadrobniše informacije za młodźinu namakaš we wozjewjenjach, kaž tež tule na našej internetnej stronje.

  1. Impuls k prěnjej póstnej njedźeli namakaš w tutym dokumenće: 2023_1_impuls_Firmowanski_přihot
  2. Impuls k druhej póstnej njedźeli namakaš w tutym dokumenće: 2023_2_impuls_Firmowanski_přihot
  3. Impuls k třećej póstnej njedźeli namakaš w tutym dokumenće: 2023_3_impuls_Firmowanski_přihot
  4. Impuls k štwórtej póstnej njedźeli namakaš w tutym dokumenće: 2023_4_impuls_Firmowanski_přihot
  5. Impuls k pjatej póstnej njedźeli namakaš w tutym dokumenće: 2023_Impuls_5_Firmowanski přihot
  6. Impuls k Bołmončce namakaš w tutym dokumenće: 2023_6_impuls_Firmowanski_přihot
  7. Impuls k jutrownemu časej namakaš w tutym dokumenće: 2023_7_impuls_Firmowanski_přihot

Informacije za staršich/Informationen für die Eltern

Lubi starši: Što pomha wašim dźěćom so na firmowanje přihotować? – we wěrje přikład być w tym zo:

– wašim dźěćom přikład być, kak je křesćanska wěra we wšědnym dnju w swójbje a zhromadnosći wosady žiwa
– so wo wěrje doma w swójbje a z přećelemi so rozmołwjeć
– w swójbje zhromadnje so modlić
– křesćanske swjedźenje/žiwjenje w běhu lěta žiwi być (kemši hić, putnikować, póstny dźeń dźeržeć)

Póstnej prědowani k temje Firmowanje a spowědź/ swj. Fastenpredigt zum Thema Firmung und Beichte – Angebot für die Eltern (in sorbischer Sprache)

cedlku z terminami móžeće sebi tu tež delesćahnyć: 2023_Firm_starši_info_prědowani

Farar Měrćin Deleńk Spěwać budu přeco: “Póšli swojoh Ducha nam!” – Swjate firmowanje /Pfarrer Měrćin Deleńk: Das Sakrament der Hl. Firmung (in sorbischer Sprache)

srjedu, 08.03.23, 18.30 hodź. we Wikariji / Mittwoch, 08.03.23, 18.30 Uhr in der Klosterkirche
njedźelu, 12.03.23, 14.00 hodź w Radworju / Sonntag, 12.03.23, 14.00 Uhr in Radibor
štwórtk, 16.03.23, 18.30 hodź. w Zdźěri / Donnerstag, 16.03.23, 18.30 Uhr in Sdier
njedźelu, 26.03.23, 14.00 hodź. w Njebjelčicach / Sonntag, 26.03.23, 14.00 Uhr in Nebelschütz
štwórtk, 30.03.23, 18.00 hodź. w Budyšinje / Donnerstag, 30.03.23, 18.00 Uhr in Bautzen
njedźelu, 02.04.23, 14.00 hodź w Ralbicach / Sonntag, 02.04.23, 14.00 Uhr in Ralbitz

Farar Michał Nawka: Njechłostaj mje surowje – Swjata spowědź / Pfarrer Michał Nawka: Das Sakrament der Versöhnung (in sorbischer Sprache)

njedźelu, 26.02.23, 14.00 hodź w Baćonju / Sonntag, 26.02.23, 14.00 Uhr in Storcha
štwórtk, 02.03.23, 18.00 hodź w Budyšinje / Donnerstag, 02.03.23, 18.00 Uhr in Bautzen
njedźelu, 12.03.23, 14.00 hodź w Ralbicach / Sonntag, 12.03.23, 14.00 Uhr in Ralbitz
srjedu, 15.03.23, 18.30 hodź we Wikariji / Mittwoch, 15.03.23, 18.30 Uhr in der Klosterkirche
štwórtk, 23.03.23, 18.30 hodź w Zdźěri / Donnerstag, 23.03.23, 18.30 Uhr in Sdier
pjatk, 24.03.23, 18.00 hodź we Wotrowje / Freitag, 24.03.23, 18.00 Uhr in Ostro
njedźelu, 26.03.23, 14.00 hodź w Kulowje / Sonntag, 26.03.23, 14.00 Uhr in Wittichenau
njedźelu, 02.04.23, 14.00 hodź w Radworju / Sonntag, 02.04.23, 14.00 Uhr in Radibor